Saturday, November 5, 2011

Ogoshi Natsue Collection


Summary: In the OGOSHI Natsue Collection series: 1. Chirukon!? Mazakon!! 2. Nousatsu Sasete 3. Kare to Kare to Kanojo no xxx 
Author: Ogoshi Natsue. 
Artist: Ogoshi Natsue. 
Genre: Comedy,Josei,Romance. 
Status: Completed(1Volume).
Download: Here.